DBAMY O CIASTECZKA W TROSCE O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

Chcemy pokazywać tylko to, co Cię interesuje, czyli nowatorskie pomysły na gotowanie i życie. To nie wszystkie możliwości, jakie dają nam pliki cookies. Klikając na „Akceptuję wszystkie”, wyrażasz zgodę na używanie wszystkich rodzajów plików cookies, w sekcji „Ustawienia” możesz wybrać, które z nich mają być dozwolone. Użytkownik może odmówić zgody, klikając przycisk „Odrzucam wszystkie” (nie dotyczy to tzw. niezbędnych plików cookies). Ustawienia te można zmienić w dowolnym momencie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części Polityka cookies.

info text
  • Zaloguj się
  • Zaloguj się
Strona głównaRegulamin korzystania z bonów podarunkowych TESCOMA

Regulamin korzystania z bonów podarunkowych TESCOMA

§1
1. Firma Tescoma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000385841, zwana dalej TESCOMA, oferuje bony podarunkowe, które uprawniają do zakupów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. TESCOMA posiada w ofercie bony podarunkowe na kwotę każdorazowo określoną na dokumencie bonu podarunkowego.
3. Zapłata za bon podarunkowy może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez TESCOMĘ. Płatność za bon podarunkowy nie może być dokonana przy użyciu innego bonu podarunkowego.
4. Bon podarunkowy nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Nie może zostać zamieniony w TESCOMA w części lub całości na gotówkę.

§2
1. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym w dokumencie bonu podarunkowego.
2. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 6 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego.
3. Niewykorzystanie bonu podarunkowego w terminie określonym w treści dokumentu bonu podarunkowego jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego.
4. Po upływie terminu ważności bonu podarunkowego może on zostać ponownie aktywowany przez TESCOMĘ wyłącznie w przypadku niewykorzystania przez posiadacza w okresie ważności bonu znajdujących się na nim środków. W celu przedłużenia terminu ważności bonu podarunkowego kupujący bon zobowiązany jest zgłosić żądanie ponownej aktywacji bonu w dowolnie wybranym sklepie stacjonarnym TESCOMA i okazać dowód zakupu.
5. Wydanie bonu podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego (art. 8b ust. 1 ustawy o VAT). Do bonu podarunkowego może być wydawany na życzenie klienta dokument KP, potwierdzający dokonanie zapłaty za bon. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.

§3
1. Posiadacz bonu podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie bonu podarunkowego na towary z oferty w sklepie internetowym, oznaczone w momencie złożenia zamówienia jako dostępne, lub w sklepach stacjonarnych TESCOMA.
2. Każdy bon podarunkowy wyposażony jest w losowo wygenerowany kod. Bon podarunkowy bez wygenerowanego kodu jest nieważny.
3. Bony podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w sklepie stacjonarnym (gotówką lub kartą płatniczą) albo poprzez stronę internetową (www.tescoma.pl), dostępnymi metodami płatności określonymi na tej stronie.
4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości bonu podarunkowego, TESCOMA nie zwraca różnicy.
5. Każdy bon i widniejący na nim kod jest jednorazowy. Kod bonu należy zachować w tajemnicy, gdyż jego utrata lub ujawnienie może spowodować wykorzystanie go przez osoby nieupoważnione.
6. W uzasadnionych przypadkach, gdy wykorzystanie bonu podarunkowego przez jego posiadacza nie jest możliwe, posiadacz bonu podarunkowego może go przekazać osobie trzeciej.
7. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.

§4
1. TESCOMA nie odpowiada za zgubienie, uszkodzenie lub ujawnienie kodów bonów podarunkowych przez klienta. TESCOMA nie wydaje duplikatów bonów.
2. TESCOMA zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone bądź w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku bon podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.
3. Towary zakupione za pomocą bonu podarunkowego w sklepie stacjonarnym TESCOMA nie podlegają zwrotowi. Nabycie towarów z użyciem bonu podarunkowego nie ogranicza ani nie wyłącza praw kupującego wynikających z gwarancji lub rękojmi oraz praw przysługujących konsumentowi na podstawie Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§5
1. Bon podarunkowy, zakupiony w sklepie stacjonarnym TESCOMA, nie podlega zwrotowi.
2. W przypadku nabycia przez konsumenta bonu podarunkowego w sklepie internetowym, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania bonu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bonu podarunkowego przysługuje wyłącznie kupującemu (konsumentowi).
3. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje m. in. w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się na wyraźną zgodę konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy oraz w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
4. W związku z zastrzeżeniem, przewidzianym w ust. 3, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy, której przedmiotem są bony podarunkowe, dostarczone jako treści cyfrowe (elektroniczne bony podarunkowe), oraz bony całkowicie wykorzystane przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
5. Konsument nie ma obowiązku zwrotu bonu podarunkowego – zostanie on dezaktywowany. W przypadku zgłoszenia odstąpienia od umowy sprzedaży w sklepie stacjonarnym TESCOMA należy co najmniej okazać bon podarunkowy, utrwalony na nośniku materialnym (papierowy bon podarunkowy).
6. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży bonu podarunkowego konsument otrzyma zwrot salda bonu. Zwrot środków zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego konsument użył do zakupu bonu podarunkowego, w terminie 14 dni od otrzymania przez przedsiębiorcę oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
7. Konsument, który odstąpił od umowy sprzedaży bonu podarunkowego, zawartej w sklepie internetowym, zostanie powiadomiony o dezaktywacji bonu i saldzie podlegającym zwrotowi.

§6
1. Kupujący bon podarunkowy, jak również posiadacz bonu podarunkowego, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
2. Zakup bonu podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania.